Přihlásit se

Správa účtu

Jak postupovat při reklamaci

Upozornění: Následující text je pouze informační. Právně závazný je Reklamační řád uveřejněný na: https://www.motostar.cz/reklamacni-rad/ . 

Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Mobil: 777 277 107
Mail: info@motostar.cz 

Reklamace v Motostar.cz

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Martin Mařas – Motostar
reklamační oddělení
Čsl. Legií 308
514 01 Jilemnice

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně. 

Reklamace v autorizovaném servisu

Průběh reklamace přímo v autorizovaném servisu bývá zpravidla rychlejší.

K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit:

  1. Kupní doklad (fakturu)
  2. Záruční list (je-li ke zboží vydán) – musí být řádně vyplněný a potvrzený prodejcem
  3. Popis závady
  4. Kontakt na Vaši osobu 

Podmínky reklamace

Lhůta vyřízení reklamace

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží do servisního střediska či prodejci.

Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

Poplatky

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Náklady na dopravu reklamovaného zboží

Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

  1. Reklamace bude oprávněná - nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.
  2. Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  3. Písemně doložíte výši nákladů - doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

Úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš účet.

Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu). 

 

Převzetí reklamovaného zboží

Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (mail: info@motostar.cz).