10% sleva na všechny helmy do 31.8.2024. Slevový kód : HELMA10

Přihlásit se

Správa účtu

Souhlas se zpracováním osobních údajů - newsletter


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto výslovný souhlas společnost Martin Mařas, IČO: 61216836, se sídlem Kosova 1371, 514 01 Jilemnice - Hrabačov, zapsané živnostenským odborem Městské úřadu Jilemnice, číslo registrace 360804 (dále jen „Provozovatel“), aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely přímého marketingu (např. zasílání aktuálních informací a akcí eshopu, nabízení produktů a služeb).

 
Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s přímým marketingem po dobu 3 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. 
Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@motostar.cz nebo odhlášením přímo v doručeném emailu. 
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

  • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu

Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. 
Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vaších osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat newslettery a další výše uvedené informace, k jejichž odběru se registrujete. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete elektronicky přijímat. 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: The Rocket Science Group, LLC (provozovatel Mailchimp) – Atlanta, USA